John Colletts allé

John Colletts allé, Ullevål HagebyBerg, bydel Nordre Aker, fra Sognsveien ved John Colletts plass til Kaj Munks vei ved Berg stasjon. Den nederste delen går gjennom Ullevål Hageby, den øverste er preget av villabebyggelse, bl.a. en rekke funkisvillaer. Oppkalt 1918 etter gårdbruker og trelasthandler John Collett (1758–1810), som eide Ullevål gård og stiftet Akers Sogneselskap 1807. – Mellom John Colletts allé og Ullevålsalleen går de fire småveiene Stiftamtmann Kaas’ vei, Tiurveien, Elgveien og Hjorteveien.

Bygninger m.m.:

6. I hagen her står en diger eik; fredet som naturminne (punktobjekt) 2. juli 1965.

16. Her bodde XU-lederen Arvid Storsveen (1915–43) under krigen; han ble drept i en skuddveksling med Gestapo i en leilighet i Vidars gate 7.

20. Ullevål skole.

Ved 25. Minneparken

75. Tidligere kombinert bolig- og forretningsbygg i tre. Her var det rundt 1960 kolonialforretning.

106. Berg skole.

110. Nordnorsk elev- og studenthjem, oppført 1960 (ark. Erling Viksjø).