Minneparken (Ullevål hageby)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Minneparken, park i Ullevål hageby, ved krysset Tiurveien og John Colletts allé og over veien for Ullevål skole. Parken ble anlagt ca. 1918 med singelganger, benker, lysthus og inngjerding. Det første navnet Tiurleiken ble endret til Skoleparken da Ullevål skole sto ferdig i 1926. To skulpturer av barn sto langs gjerdet mot Tiurveien. Etter andre verdenskrig ble den ene ødelagt, mens den andre ble flyttet ut av parken og plassert foran skolen i 1957.

Etter lokal innsamling ble det avduket et minnesmerke, utført av Joseph Grimeland, over de falne fra Ullevål skolekrets under andre verdenskrig, med navn på 26 menn og gutter. På 17. mai holdes tale ved minnesmerket i forbindelse med det lokale toget. Parkens areal er 1,9 dekar.