Vålveien

Vålveien, Ullevål Hageby, bydel Nordre Aker, fra Sognsveien forbi nordsiden av Ullevål skole til Gäbleins vei. Navn vedtatt 1919 etter endelsen vål av norrønt váll, bråte, rydning, eller hváll, høyde) i gårdsnavnet Ullevål.