Psykiatrisk avdeling, Vinderen

Psykiatrisk avdeling, Vinderen, Forskningsveien 7, åpnet 1926 som Universitetets psykiatriske klinikk. Den overtok undervisningen av de medisinske studentene samt Psykiatrisk Institutt (opprettet 1916) fra Gaustad sykehus. Monumental sykehusbygning i klassisistisk nybarokk stil (ark. Kristian Biong). Det var her Knut Hamsun var innlagt vinteren 1945–46. Bygget ble modernisert 1978–80. 1985 ble det overtatt av Oslo kommune og endret navn til Psykiatrisk Klinikk, Vinderen. Nedlagt som egen etat 1995, fra 1998 organisatorisk innlemmet i Diakonhjemmet sykehus under navnet Psykiatrisk avdeling, Vinderen. 24 senger, plass for 14 dagpasienter.