Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmets sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykiatri for bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner i Oslo. Foto: Bjoertvedt / Creative Commons

Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, privat sykehus eid av stiftelsen Det norske Diakonhjem og med driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuset er et sektorsykehus i Oslo og fungerer som lokalsykehus innen medisin, kirurgi og psykiatri for bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Revmatologisk avdeling har ansvar for behandling av pasienter med revmatiske sykdommer i hele helseregion Sør-Øst.

I 2017 hadde Diakonhjemmet Sykehus ca. 180 senger i somatikken og ca. 50 døgnplasser i psykiatrien og til sammen over 1600 ansatte. Sykehuset har sju somatiske sengeposter, fire avdelinger innen psykisk helsevern og fire stabsavdelinger.

Senter for Psykofarmakologi er lokalisert på Vinderen, på samme område som de psykiatriske avdelinger og psykiatrisk poliklinikk samt enkelte andre DPS-enheter. Enkelte DPS-enheter er lokalisert i Tennisveien på Slemdal. Sykehuset har egen bedriftsbarnehage.

Diakonhjemmets sykehus, kirurgisk avdeling. Foto: Nasjonalbiblioteket / Public domain

Fra 1998 er all virksomhet ved tidligere Psykiatrisk poliklinikk Vinderen, Distriktspsykiatrisk senter (DPS), Vinderen (Psykiatrisk poliklinikk Vinderen), og alderspsykiatrisk avdeling Søndre Borgen, Asker (avd. 7 under Dikemark sykehus), organisatorisk innlemmet i Diakonhjemmet sykehus, men holder til i sine opprinnelige lokaler.

Virksomheten er samlet på tre geografiske steder; Steinerud ved Majorstua, Vinderen og Tåsen. Sykehuset har tett samarbeid med Sykehusapoteket som er lokalisert på Steinerud. Diakonhjemmets sykehusapotek er lokalisert i Diakonhjemmet Sykehus, men er administrativt plassert i Diakonhjemmet Stiftelse.

Diakonhjemmet stiftelse er også eier i VID vitenskapelige høgskole og er i ferd med å bygge opp virksomhet innen omsorg. Dette vil gi sykehuset en unik posisjon til å utvikle sømløse tilbud på tvers av omsorgsnivåer.

Historikk

Steinerud gård i bydel Vestre Aker ligger inne på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, og benyttes (2014) av sykehuset. Gården har bygningsvern. Foto: Creative Commons

Sykehuset ble etablert 1890 av sogneprest Hartvig Halvorsen. Formålet var å utdanne diakoner til kjærlighetens gjerning på områder hvor kvinnene ikke slapp til; rusomsorg, fengsler og psykiatri. Sykehusdriften startet 1893 i lokalene til Magdalenahjemmet på Lindern. Nåværende sykehus ble tatt i bruk 1900, reist på Steinerud gård, Vinderen, som var innkjøpt 1893; utvidet 1965 og 1982 og fikk tilbygg for revmatologi og geriatri 1985. Nytt påbygg høsten 2009 med to nye etasjer. 1987 ble Diakonhjemmets internasjonale senter etablert for å arbeide med internasjonale utviklingsspørsmål.