Psykiatrisk poliklinikk Vinderen

Psykiatrisk poliklinikk Vinderen, Forskningsveien 7, tidligere del av Psykiatrisk klinikk (nå Psykiatrisk avdeling) og i 1996 innlemmet i Distriktspsykiatrisk senter. Fra 1998 er dette en avdeling under Diakonhjemmet sykehus, omfatter også ettervernshjemmet Villa Ly i Tennisveien 2 på Slemdal.