Slemdal

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Slemdal, bydel Vestre Aker, boligstrøk, hovedsakelig med villabebyggelse, sør for Vettakollen, navn etter en husmannsplass under Ris gård. Det er også stasjonHolmenkollbanen fra 1898. Utparselleringen av området begynte i 1890-årene med anlegget av banen. Middelskole startet 1911, nedlagt 1922 da Ris skole stod ferdig og Slemdal ble egen skolekrets. Idrettsanlegg ved Gråkammen (Hemingbanen). Nytt forretningssenter oppført fra første halvdel av 1980-årene. Her lå tidligere Slemdal Hotell, en stor hvitmalt sveitserstilsbygning, revet 1982.