Gråkammen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Gråkammen, boligområde i Vestre Aker øst og nord for Holmenkollbanen mellom Slemdal og Gulleråsen ovenfor Hemingbanen. Det er oppkalt etter bratthenget i kanten av Gulleråsen. Også stoppested på Holmenkollbanen, 170 moh. Tett ovenfor bratthenget er det funnet en skjellbanke. Her løp i sin tid strandlinjen og dannet havsenkingsstrand under issmeltingen (litorinanivået). Gråkammen er også brukt som betegnelse på den langstrakte knausen langs banelinjens østside ovenfor Slemdal.

Strøket var før krigen preget av en rekke herskapelige villaer i store hager med grantrær. Mange av villaene ligger der ennå, noen er revet, men preget er til en viss grad endret ved at det er blitt bygd til et stort antall småhus samt flere store Selvaag-blokker.