Selvaagbygg

Selvaagbygg, ingeniør- og entreprenørfirma med opprinnelse i Fr. Ringnes’ entreprenørforretning etablert 1920, fra 1945 Ringnes & Selvaag, fikk 1957 sitt nåværende navn med ingeniør Olav Selvaag (1912–2002) som eneinnehaver. Selvaagbygg inngår nå i Selvaag Gruppen, som også omfatter bl.a. investeringer og eiendomsforvaltning. Selvaagbygg har vært en av Oslos største boligprodusenter i tiden etter den annen verdenskrig, og har oppført hus bl.a. for OBOS, USBL og kommunen. I perioden 1945–2010 har Selvaagbygg ferdigstilt over 50 000 boliger i Oslo-området.

Det første Selvaag-huset ble reist 1948 på Ekeberg (bilde, se Jomfrustien), som en demonstrasjon av at Olav Selvaags ideer om rasjonell og billig boligbygging lot seg gjennomføre. Huset vakte diskusjon og oppsikt, og det gjorde også Selvaagbyggs neste boligprosjekter, rekkehusene og boligblokken med den karakteristiske spiraltrappen på Bestum, oppført 1951–52 (spiraltrappen gjenfinnes i bedriftens logo), samt Veitvet-utbyggingen som kom i gang fra 1952. Terrasseboligene i Øvre Ullern terrasse ble oppført 1963–64 som landets første terrassehus, og senere har terrasseblokken vært den bygningstypen som i stor grad har satt preg på Selvaagbyggs boligproduksjon, f.eks. Vestli-utbyggingen fra 1970-årene og utbyggingen ved Ullern gård og i Voksenlia i 1980-årene. I tillegg til drabantbyutbygging har Selvaagbygg bl.a. også vært engasjert i byfornyelsesprosjekter. Firmaet har oppført en rekke skoler, sykehjem og kirker, samt kjøpesentre på Veitvet, Stovner og Lindeberg. I senere år har selskapet deltatt i store utbyggingsprosjekter som Lørenbyen og på Tjuvholmen; den sentrale plassen her fikk 2005 navnet Olav Selvaags plass. Selskapet har sitt hovedkvarter i Silurveien 2.

Firmaet har utstyrt en rekke av sine boligområder med prydskulpturer. Denne tradisjonen startet da Selvaagbygg bygde ut Veitvet med Veitvet senter i 1958. Siden da er nærmere 500 skulpturer blitt plassert rundt i boligområdene. Da Lørenbyen ble utbygd 2000-tallet etablerte Selvaagbygg en egen skulpturpark med motiver fra Peer Gynt. I 2012 etablerte selskapet også en skulpturpark på Tjuvholmen, bl.a. med skulpturer som er utlånt av familien Selvaag.