Bestum (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Bestum, boligstrøk i Bydel Ullern, oppkalt etter Bestum-gårdene, som lå på høyden ovenfor Bestumkilen der Tingstuveien går nå, og anlagt på gårdenes jordvei mellom Bestumkilen, Sollerud, Ullern, Abbediengen og Skøyen. Som strøket kan også en rekke veier, steder og institusjoner som Bestumåsen og Bestum tverrvei m.fl. føres tilbake til gårdsnavnet.

Ved åpningen av Drammensbanen 1872 ble det bygd stasjon på Bestum (Bestun stasjon) fra 1884, til 1890 kalt Vækkerø, og fra 1922 ble både stasjonen og postkontoret kalt Bestun. Da Drammensbanen ble åpnet kom den første villabebyggelsen i strøket, som skjøt ny fart etter utparselleringer omkring 1900 og etter åpningen av Lilleakerbanen 1919 (Bestum stoppested). Eieren av Hoff og Øvre Bestum, ingeniør Georg W. Hoff, lot Kristiania Velocipedklub ha kapprittbane på jordene under åsen innenfor løkken Sølyst og like vest for Skøyen jernbanestasjon fra 1894, nedlagt 1903. Bestum skole åpnet 1921 ved Nedre Ullern gård; en privat middelskole hadde området hatt siden 1898, fra 1920 drevet kommunalt, men 1931 ble elevene overflyttet til den nye Ullern høyere skole.

Bestumdistriktet fikk, som det første i Aker, elektrisk lys julaften 1903. Bestum var også først ute med planer om elektrisk veibelysning, gjennomslaget kom 1909. – Bebyggelsen er fremdeles overveiende eneboliger, men en viss fortetting med lavblokker har funnet sted. Folketallet har vært økende i de senere år som følge av fortettingen av bomiljøet.