Lilleakerbanen

Lilleakerbanen, forstadsbanestrekning mellom Skøyen og Jar (4,4 km).

Den ble åpnet til Lilleaker (opprinnelig kalt Øraker) 1919 i regi av A/S Kristiania Elektriske Sporvei. Banen ble anlagt som en forlengelse av selskapets trikkelinje til Skøyen. Ved dannelsen av A/S Oslo Sporveier 1924 ble Lilleakerbanen utskilt som eget selskap under navnet A/S Bærumsbanen.

Banen ble forlenget til Bekkestua 1924, til Haslum (Avløs) 1924, og til Kolsås 1930. Vognenes endepunkt i byen var Atheneum inntil 1937, da samtrafikk med Østensjøbanen ble opprettet, med direkte vogner Kolsås–Jar–Skøyen–ØstbanenEtterstadOppsal. Ved åpningen av forbindelseslinjen fra Jar til Sørbyhaugen stasjon på Røabanen 1942, ble Lilleakerbanen driftsmessig forkortet til Jar, mens ytterstrekningen Jar–Kolsås inngikk i den nye Kolsåsbanen. Samtrafikken med Østensjøbanen opphørte da denne ble omlagt til T-bane i 1967.

I perioden 1974–93 var Lilleakerbanen en integrert del av sporvognslinje 9 Jar–Ljabru. Deretter ble banen betjent av linjene 10 og 13 som i en omskiftelig periode endte på forskjellige steder i byen. Fra 2005 har Lilleakerbanen blitt betjent av linje 13 Jar–Aker bryggeTorshovGrefsen. Frem til 1997 gikk det enkelte rushtidsavganger til og fra Kolsås. På grunn av ombyggingen av Kolsåsbanen ble Lilleakerbanen i 2009 avkortet til Lilleaker, hvor det ble bygd ny sløyfe. Gjenåpning til Jar 2010.