Bærumsbanen

Bærumsbanen, A/S, opprinnelig privateid sporveisselskap, utgått av A/S Kristiania Elektriske Sporvei 1924. Selskapet drev forstadsbanelinjene Lilleakerbanen, opprinnelig åpnet 1919 og Kolsåsbanen. Lilleakerbanen ble forlenget til Bekkestua og Haslum i 1924 og fikk da navnet Bærumsbanen. Strekningen til Kolsås var ferdig i 1930. Bærumsbanens linje ble i 1942 delt i to. Kolsåsbanen ble ført på en ny strekning fra Lysakerelven til Sørbyhaugen og fulgte Holmenkolbanens nett inn til Nationaltheatret. Lilleakerbanen fikk ny sløyfe på Jar.

Fra 1937 hadde A/S Bærumsbanen også driftsansvar for Østensjøbanen, som inntil 1967 ble drevet i samtrafikk med Lilleakerbanen. Allerede i 1930-årene overtok AS Oslo Sporveier aksjemajoriteten i selskapet. Resten av selskapets aksjer ble innløst 1944, men A/S Bærumsbanen bestod formelt som aksjeselskap inntil 1971.