Sørbyhaugen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Sørbyhaugen, bydel Vestre Aker og Ullern, boligstrøk og tidligere stoppested på Kolsås- og Røabanen som deler seg her. Strøket ble utbygd fra tidlig i 1930-årene. Stoppestedet ble opprettet på Røabanen i 1935. Det hadde plattformer med leskur på hver side av den daværende veien Hovfaret (nå C. A. Torstensens vei), som den gang krysset banen i plan og munnet ut i Sørkedalsveien. Da strekningen Sørbyhaugen–Jar på Kolsåsbanen ble åpnet i 1942, ble Sørbyhaugen også stoppested for denne banen. Stoppestedet ble nedlagt i forbindelse med overgang til T-banedrift 1995. Fra fra Sørbyhaugen til Sørkedalsveien ved Makrellbekken går Hagan terrasse.