C. A. Torstensens vei

C. A. Torstensens vei, Smestad, bydel Ullern, villavei fra Ullernchausséen til Sørbyhaugen. Kalt Hovfaret fra 1938, oppkalt 1962 etter jurist og politiker Carl Adolf Torstensen (1890–1962). Han var født i Fredrikstad, flyttet til Smestadhagen 1917, kjent som høyesterettsadvokat, ikke minst gjennom den såkalte «Hannevigsaken». I 1938 ble han formann i Aker Høire, etter sammenslutningen med Oslo 1948 ble han viseformann i Oslo Høire og medlem av Oslo bystyre. Han var formann i Gate- og veinavnkomiteen for Oslo, noe som nok hadde en viss betydning da den øverste delen av Hovfaret skulle få nytt navn. – Fra C. A. Torstensens vei til den tidligere Sørbyhaugen stasjon ved Sørkedalsveien går veien Sørbyhaugen.

Bygninger m.m.:

71. Trevilla fra mellomkrigstiden like nedenfor den tidligere Sørbyhaugen holdeplassRøabanen, eid av den jødiske restauratøren, direktør Moritz Charles Blumenfeld (1894–1972), innehaver av A/S Restaurant & Hoteldrift, som bl.a. drev Restaurant Cecil i Stortingsgata og Restaurant Humlen i Universitetsgata. Villaen ble rekvirert av tyskerne og Blumenfeld arrestert 26. oktober 1942. Han satt i tysk fangenskap til freden kom.