Hovfaret

Hovfaret, Skøyen, bydel Ullern, blindvei sørover fra Engebrets vei. Industri- og kontorbebyggelse, oppkalt 1938 etter Hoff (Hov) gård (Hoffsveien 21). Veien var planlagt å skulle gå fra Drammensveien ved den tidligere Tennishallen til Sørkedalsveien ved den daværende Sørbyhaugen stasjon, og skulle erstatte deler av den nåværende Hoffsveien. C. A. Torstensens vei fra Ullernchausseen til Sørkedalsveien ved Sørbyhaugen var en del av denne planen, og het Hovfaret til 1962.

Bygninger m.m.:

16. En forretningsgård nedenfor Hoffsbyen, like ved Hoffsbekken.

17. Møllhausen Torg med en rekke bedrifter, dagligvareforretning (Coop Mega Skøyen), apotek, blomsterforretning, helssesenter m.m., tidligere fabrikkbygningen til bakeri- og konditoribedriften G. Møllhausen.

Referanser i denne artikkelen

Møllhausen

Referanser til denne artikkelen

C. A. Torstensens vei