Engebrets vei

Engebrets vei, Skøyen, bydel Ullern, fra Konventveien til Hoffsveien. Oppkalt 1926 etter Engebret Engebretssøn Hoff (1818–81), eier av Hoff gård fra 1837.

3. Kontorbygning oppført for A/S Hoffsborg 1985 (ark. Hille + Mellbye A/S) i postmodernistisk stil.