Hoffsveien

Hoffsveien 1E i midten 1D til høyre 1C til venstre. Foto: Helge Høifødt

Hoffsveien, HoffSmestad, bydel Ullern, fra Drammensveien ved Skøyen stasjon til Sørkedalsveien ved Smestad. Oppkalt 1893 etter gården Hoff. Den øvre delen av veien fra Smestad stasjon til Smestadleiren het Bjørneboveien, oppkalt etter Villa Bjørnebo, frem til midten av 1950-årene. Den nedre delen av veien er preget av industribebyggelse, den øvre av boliger. Veien omlagt sørvest for Smestaddammen med ny trasé mellom Smestaddammen borettslag og kontorblokkene sør for Ullernchausséen. Den gamle veien sør for boligblokkene er beholdt som lokalvei.

Bygninger m.m.:

1. Tidligere Eureka mek. Verksted, fullstendig ombygd i 1980-årene, av de gamle teglsteinsbygningene er bare en del av fasaden bevart.

9. Fabrikkbygning fra 1935 oppført for Margarinfabrikken Snorre, nå Flisekompaniet.

11. Industribygning fra 1911, nå med kontorvirksomhet, tidligere G. W. Linnekogel & Søn A/S jernstøperi.

14. Lang, lav forretningsbygning hvor det opprinnelig var butikker for boligblokkene i Hoff terrasse. Rundt 1960 var det her fiskeforretning, kjøttforretning, frukt- og tobakksforretning, butikk for kjøkkenutstyr, damefrisør, manufakturforretning og radiobutikk, nå et takseringsfirma og en dyreklinikk.

15. En eldre industribygning der det ble drevet gipsindustri og sementstøperi; denne var rekvirert av tyskerne under krigen.

17. Her lå tidligere en fabrikkbygning med butikklokale, bygd 1937 (ark. Wilhelm Kielland). Det ble her produsert ost, og om sommeren iskrem av firmaet Frogner-Is, grunnlagt 1928. Her var is-utsalg og mulighet for uteservering, senere «Candia konditori». Bygningen er revet og erstattet av en kontorbygning.

30. Et fjorten etasjes høyhus fra 1950-årene. Trygve Lie bodde i toppleiligheten her, og huset ble derfor på folkemunne kalt «Trygvekassa». Huset er en del av boligområdet Hoff terrasse.

40. Hoff gård.

41. En av de få gjenværende tyskerbrakkene fra Smestadleiren, nå Linden Rudolf Steinerbarnehage.

60–64. Smestaddammen borettslag, tre blokker med til sammen 85 leiligheter bygd av OBOS på en del av området til den gamle Smestadleiren, innflytting 1989 (ark. Thams & Gaare Arkitektkontor AS.). Fellesgarasje i en del av en gammel tysk bunker (se Smestadleiren).

65a. Bjørnebo.

66 og 68. To gjenværende laftede offisersbrakker fra Smestadleiren. Nr. 68 flyttet i forbindelse med veiomleggingen. På høyre side av veien, litt bortenfor utløpet fra dammen, står fremdeles (2019) en av de gamle portstolpene til Smestadleiren.

67. Nedre Smestad gårds tidligere adresse, nå innebygd i boligkomplekset Smestad Hovedgård fra 1989, som består av seks frittliggende blokker med 59 leiligheter gruppert rundt to tun med adresse Monolitveien 40–84 (ark. Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb).

70 a–c. Tre kontorblokker oppført 2000 (ark. Niels Torp) med tre etasjer og inntrukne toppetasjer, i nr. 70a kontorene til mediebedriften Hegnar Media som bl.a. utgir bladet Kapital og Finansavisen., begge med Trygve Hegnar som redaktør. I 70c er AniCura Dyresykehus.

78-84. Fire karakteristiske funkisvillaer. 80-84 oppført i annen halvdel av 1930-årene etter tegninger av Nicolai Beer. 78 oppført i 1950 med Ulf Nyquist som arkitekt.