Hoffsveien

Hoffsveien 1E i midten 1D til høyre 1C til venstre. Foto: Helge Høifødt

Hoffsveien, HoffSmestad, bydel Ullern, fra Drammensveien ved Skøyen stasjon til Sørkedalsveien ved Smestad. Oppkalt 1893 etter gården Hoff. Den øvre delen av veien fra Smestad stasjon til Smestadleiren het Bjørneboveien, oppkalt etter Villa Bjørnebo, frem til midten av 1950-årene. Den nedre delen av veien er preget av industribebyggelse, den øvre av boliger. Veien omlagt sørvest for Smestaddammen med ny trasé mellom Smestaddammen borettslag og kontorblokkene sør for Ullernchausséen. Den gamle veien sør for boligblokkene er beholdt som lokalvei.

Bygninger m.m.:

1. Tidligere Eureka mek. Verksted, fullstendig ombygd i 1980-årene, av de gamle teglsteinsbygningene er bare en del av fasaden bevart.

9. Fabrikkbygning fra 1935 oppført for Margarinfabrikken Snorre, nå Flisekompaniet.

10. Bygg med bilforretning fra 1951. Da flyttet Thrane-Steen inn i lokalene her, og i løpet av de 57 årene som er gått siden den gang, har bilforhandleren, som aller mest er forbundet med Opel, blitt et landemerke på Hoff. Thrane-Steen flyttet ut 2009. I 1918 hadde Gustav Thrane Steen overtatt agenturet for Opel i Norge etter sin bror Bertel O. Steen. Han åpnet deretter flere bilforretninger, hvorav den tredje var her på Hoff.

11. Industribygning fra 1911, nå med kontorvirksomhet, tidligere G. W. Linnekogel & Søn A/S jernstøperi.

14. Lang, lav forretningsbygning hvor det opprinnelig var butikker for boligblokkene i Hoff terrasse. Rundt 1960 var det her fiskeforretning, kjøttforretning, frukt- og tobakksforretning, butikk for kjøkkenutstyr, damefrisør, manufakturforretning og radiobutikk, nå et takseringsfirma og en dyreklinikk.

15. En eldre industribygning der det ble drevet gipsindustri og sementstøperi; denne var rekvirert av tyskerne under krigen.

17. Her lå tidligere en fabrikkbygning med butikklokale, bygd 1937 (ark. Wilhelm Kielland). Det ble her produsert ost, og om sommeren iskrem av firmaet Frogner-Is, grunnlagt 1928. Her var is-utsalg og mulighet for uteservering, senere «Candia konditori». Bygningen er revet og erstattet av en kontorbygning.

30. Et fjorten etasjes høyhus fra 1950-årene. Trygve Lie bodde i toppleiligheten her, og huset ble derfor på folkemunne kalt «Trygvekassa». Huset er en del av boligområdet Hoff terrasse.

40. Hoff gård.

41. En av de få gjenværende tyskerbrakkene fra Smestadleiren, nå Linden Rudolf Steinerbarnehage.

43, 45, 47–49, 53, 55 . En «boliggrend» bestående av teglkledde lavblokker i en skråning nedover mot Holmenbekken, oppført rundt 1960, arkitekt F. S. Platou, byggherre Finansdepartementets Eiendomskontor. Bebyggelsen består av tre enhetlige utformede husrekker, to på den ene siden og én på den andre på sidene av et felles grøntområde med et frittliggene hus som en fond nederst i området. Dette var tidligere den sørligste delen av Smestadleiren med brakker nedover skråningen, omtrent der blokkene ble oppført. Da blokkene var nye, ble leilighetene for en stor del leid ut til stortingspolitikere.

I 2014 ble husrekken nr. 47–49 med fire blokker og 27 leiligheter kjøpt av OBOS med tanke på riving og oppføring av fire nye, seksetasjes blokker med 58 leiligheter og høy standard, arkitekter Lund Hagem Arkitekter. De fire prosjekterte blokkene, kalt «Hoffsveien Hage», ble lagt ut for salg høsten 2021 med planlagt innflytting i 2024. Da prosjektet ble kjent, ble det reist kritikk mot OBOS for riving av fullt brukbare hus for isteden å bygge «luksusleiligheter» i høy prisklasse på Oslos vestkant.

60–64. Smestaddammen borettslag, tre blokker med til sammen 85 leiligheter bygd av OBOS på en del av området til den gamle Smestadleiren, innflytting 1989 (ark. Thams & Gaare Arkitektkontor AS.). Fellesgarasje i en del av en gammel tysk bunker (se Smestadleiren).

65a. Bjørnebo.

66 og 68. To gjenværende laftede offisersbrakker fra Smestadleiren. Nr. 68 flyttet i forbindelse med veiomleggingen. På høyre side av veien, litt bortenfor utløpet fra dammen, står fremdeles (2019) en av de gamle portstolpene til Smestadleiren.

67. Nedre Smestad gårds tidligere adresse, nå innebygd i boligkomplekset Smestad Hovedgård fra 1989, som består av seks frittliggende blokker med 59 leiligheter gruppert rundt to tun med adresse Monolitveien 40–84 (ark. Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb).

70 a–c. Tre kontorblokker oppført 2000 (ark. Niels Torp) med tre etasjer og inntrukne toppetasjer, i nr. 70a kontorene til mediebedriften Hegnar Media som bl.a. utgir bladet Kapital og Finansavisen., begge med Trygve Hegnar som redaktør. I 70c er AniCura Dyresykehus.

78-84. Fire karakteristiske funkisvillaer. 80-84 oppført i annen halvdel av 1930-årene etter tegninger av Nicolai Beer. 78 oppført i 1950 med Ulf Nyquist som arkitekt.