Margarinfabrikken Snorre

Margarinfabrikken Snorre, tidligere fabrikk opprettet i 1935 av sammenslutningen Oslo Kolonialkjøpmenn i Hoffsveien 9 på Hoff. Fabrikken som holdt til i en nybygd fabrikkbygning, var kjent for margarinmerket «Galla». Fabrikken som ble overtatt av Borgar Margarinfabrikk i Fredrikstad, ble nedlagt i 1958. Nå holder Flisekompaniet til i den gamle fabrikkbygningen.