Holmenbekken

Holmenbekken, bekken som dannes ved sammenløpet av Styggedalsbekken og Skådalsbekken rundt 500 m nord for Holmendammen. Styggedalsbekken kommer fra Øvresetertjern. Bekken renner gjennom tre gamle isdammer – Holmendammen, Øvre og Nedre Smestaddam før den løper sammen med Makrellbekken og danner Hoffselva.