Øvresetertjern

Øvresetertjern. Foto: Jan-Tore Egge/Creative Commons

Øvresetertjern, vann i Nordmarka, mellom Frognerseteren og toppen av Tryvannshøgda, 477 moh, blant de høyest beliggende vannene i Nordmarka sør for Bjørnsjøen. Fra tjernet løper Styggedalsbekken sørover på østsiden av Voksenåsen. Bekken utgjør sammen med Skådalsbekken lenger øst Hoffselvas øverste kilder. Det settes ut fisk i vannet årlig.

Tomm Murstads skiskole har holdt til ved Øvresetertjern fra 1934, med skitrekk i Tommkleiva siden 1950. Bademuligheter og parkeringsplass ved Øvreseterveien. Lysløype til Tryvannstua.

Den ene av de tre setrene i «Trevoldskogen» lå her; «Øvre Frognerseter» (Øvreseter, revet 1959). Under krigen ble det bygd en tømmerhytte for general von Falkenhorst, og en annen som utfartssted for tyske offiserer. Begge er bevart og brukes nå som barnehager (Onkel Tomms Hytte og Elghytta).