Øvreseter

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Øvreseter, egentlig Øvre Frognerseter, en tidligere seter med setervoll vest for Øvresetertjern.

Det gamle seterhuset ble revet i 1959, nå mest kjent for «Tomm Murstads skiskole» og barnehagene «Tommleplassen» og «Onkel Tomms Hytte». Under krigen ble det bygd to store laftede tømmerhytter her, en på vestsiden av vannet og en i nordenden. Den ene for general von Falkenhorst, den andre som utfartssted for tyske soldater – «Skihütte des AOK (Armeeoberkommando)». Begge hyttene ligger der ennå. Den ene brukes til barnehagen «Onkel Tomms hytte», den andre til barnehagen «Elghytta». Området er et populært friområde med bademuligheter om sommeren.

I østskråningen nord for Øvreseter ligger Schrøderbakken.