Tryvannstua

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Tryvannstua, sportshytte ved Store Tryvann, oppført 1931 av nedfallstømmer etter en høststorm i 1930, da også Tryvannskleiva ble anlagt. Utvidet 1965. Ødelagt av brann 1990, men restaurert og gjenåpnet året etter. 397 moh, 260 sitteplasser. Drives av Oslo kommune.