Tryvannene

Store Tryvann med Tryvannstua på den andre siden sett fra Tryvannskleiva i 2014. - Foto Jan-Tore Egge / Creative Commons

Tryvannene (av norrønt þrjú, tallet tre), tre små vann på nordsiden av Tryvannshøgda i Nordmarka. Avløp fra Lille Tryvann, som er det nordligste av de tre vannene, til Bjordammen, hvorfra Grøttumsbekken renner videre til Sørkedalselva.

1. Store Tryvann, 396 moh, ligger nedenfor Tryvannstua. Skogsbilveien går inntil vannet på nordsiden. Skiløypa fra Frognerseteren krysser isen. I området sør for vannet ligger alpinanlegget Tryvann Vinterpark.

2. Lille Tryvann, 395 moh, ligger ca. 100 m nord for Tryvannstua. Gode muligheter for bading og rasting. Skogsbilveien og hovedskiløypa nordover mot Blankvann og til Skjennungen går langs østsiden av vannet.

3. Skomakertjern.

Sør for Store Tryvannet står Tryvannsgrana, et av Nordmarkas eldste og største trær, rundt 150 år gammelt, 35 m høyt og med en omkrets i brysthøyde på 2,75 m. Treet er det eneste av den gamle storskogen ved Tryvannene som overlevde den kraftige høststormen november 1930, da Tryvannskleiva ble anlagt.