Tryvannskleiva

Tryvannskleiva, slalåmbakke fra Tryvannshøgda til Store Tryvann. Kleiva ble anlagt i 1930 etter at en høststorm raserte skogen i denne skråningen. Første renn ble avholdt 1933. Skitrekk siden 1938. Senere utbygd med Tårnbakken til samlet fall 100 m, lengde 300–500 m.

Anlegget er siden utbygd med Tommkleiva og Wyllerløypa til Tryvann Vinterpark.