Tryvann Vinterpark

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Tryvann Vinterpark, Tryvann skisenter, kalles nå Oslo Vinterpark, Norges mest besøkte alpinanlegg. Tryvannskleiva ble anlagt i 1930 og var helt frem til 1990-årene den eneste bakken i området. Første renn ble avholdt 1933. Skitrekk siden 1938. Etter at anlegget ble utbygd med Tårnbakken til samlet fall 100 m og lengde på 300–500 m ble anlegget slått sammen med Tommkleiva (150 m/35 m fall) og Wyllerløypa (1475 m/350 m fall) til Tryvann skisenter. Bakkene er siden noe justert og omlagt, se tabell nedenfor.

Anlegget ble betydelig utbygd fra 2000 med bl.a. Tryvann terrengpark og Vestkleiva. Vinteren 2018 var det i alt 18 nedfarter på i alt 9,6 km og en samlet fallhøyde på 381 m. Anlegget har 11 heiser; derav en seksseters stolheis, to fireseters stolheis, fem tallerkenheiser og tre rullebånd. Det er skiskoler, skiutleie og flere utsalgsseder: Ski-in-kiosk, Tryvannstua og Wyllerstua. Anlegget er tilrettelagt for alpint, telemarkkjøring, snøbrett, terrengpark med Big Jump, freestyle halfpipe, hopp og kulekjøring.

Skisenteret tar vann fra Sørkedalselva til snøproduksjonen, noe som fører til at det i vintersesongen slippes mer vann enn minstevannføringen ut av Langlivannet.

Tryvann vinterpark

Skibakker

Bakke Lengde i m Fallhøyde i m
Tårnbakken 900 130
Tryvannskleiva 400 80
Vestkleiva 500 80
Wyllerløypa 1300 290
Heimdal 750
Tyr 1100
Ull 1550
Tommkleiva 200 30
Elgløypa 120
Revekneika 120
Ekornbakken 100
Køttesletta 100
Hyttlibakken 600 140
Sørsvingen 230
Heiskneika 130
Eriksensvingen 830
Murstadbakken 215