Sørkedalselva

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Sørkedalselva, het opprinnelig Surka; navnet kan være beslektet med svart og bety ’den mørke’, eller være et lydhermende ord i likhet med surkle. Sørkedalselva renner gjennom Sørkedalen og er hovedelven i Lysakerelvas vassdrag ovenfor Bogstadvannet, 145 moh. Elven dannes ved sammenløpet av Heggelielva og Langlielva nær Sørkedalen kirke, tar så fra vest opp Grøttumsbekken fra Bjordammen og fra øst fra Blekkevannet; for øvrig bare mindre tilløp før den munner ut i Bogstadvannet. Mye brukt padleelv, bl.a. kjent som «Overfloden» fra TV-serien om Brødrene Dal.