Sørkedalen kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Sørkedalen kirke. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani

Sørkedalen kirke, Sørkedalsveien 989, (ark. C.H. Grosch) ble innviet som Sørkedalen kapell 15. september 1865 av biskop J. L. Arup. Den er en liten langkirke i nygotisk stil, bygd i rød tegl med 250 sitteplasser. Kapellet ble utbedret til 75-årsjubileet i 1940, og interiøret ble da helt forandret etter kommunearkitekt Georg Greves planer. Et enkelt trekors som hadde hengt over alteret ble erstattet av en altertavle i tre – Dagfin Werenskiolds polykrome treskurd Det blomstrende kors, og kapellets vinduer ble utstyrt med tonet og brent antikkglass og et lite glassmaleri som forestiller Kristus som dommer, alt utført av maleren Bernhard Greve. Orgelet ble da skiftet ut for tredje gang, I 1976 fikk kirken sitt nåværende orgel, et 15-stemmers orgel, produsert ved Ott Orgelfabrik, Göttingen. I forbindelse med et vedlikeholdsarbeid av orgelet 2015 ble orgelhuset utsmykket av Anja Tomaschewski.

Kirken har to klokker av stål.

Altersølvet i kirken har sin egen historie. Døpefatet i Vestre Aker kirke (som opprinnelig kom fra Gamle Aker kirke? der det var stjålet 1821) ble stjålet 1855, men senere gjenfunnet i en steinrøys. Sølvet i dette fatet ble brukt til å lage altersølvet til Sørkedalen kirke.

Bygningen inneholder også dåpssakristi og prestekontor.

Kirken er menighetskirke for Sørkedalen i Vestre Aker prosti, er omgitt av Sørkedalen kirkegård og ligger på et jorde ved Stubberud gård øst for Sørkedalsveien, like sør for Sørkedalen skole.

Historikk

I 1858 besluttet man i Aker å oppføre «tvende kapeller», et i den østre (Sæter kapell, nå Nordstrand kirke) og et i den vestre del av herredet. Stadskonduktør Christian H. Grosch fikk i oppdrag å utarbeide planer og overslag for kapellet. I 1863 ble de første midler bevilget.