Stubberud gård (Sørkedalen)

(Omdirigert fra Stubberud (gård) Sørkedalen)

Stubberud, gård med gnr. 16/1, Sørkedalen, ved Sørkedalsveien sør for Sørkedalen kirke. Gården er først kjent som krongods. En del ble i 1649 solgt til Bogstadgodset og senere slått sammen med Grøttum. Resten lå fra 1649 under Voksen og hadde flere eiere i tiden frem til 1897 da den gikk inn i Nordmarksgodset. På Stubberud er det nå ridesenter. Ved Sørkedalsveien sør for Stubberud ligger Skogvokterboligen.