Grøttum

Grøttum, gård med gnr. 21/10, ved Grøttumsveien i Sørkedalen øst for Sørkedalselva. Navnet kommer av norrønt Grjóteimr, av grjót, stein, og heimr, steingården. Gården nevnes i middelalderen som liggende i Østre Bærum. Gården ble solgt av kronen i 1645 og lå under Bogstad til 1854. Kom så under Nordmarksgodset, bruket utskilt etter 1903. Øst for Grøttum ligger plassen Smedstua.

Gårdstunet og noen mål jord er solgt fra Løvenskiold-Vækerø, resten av jordveien tilhører Løvenskiold-Vækerø. Hele gården hadde 196 mål innmark i 1939.

Gården ble brukt som kulisse i spillefilmen «Bør Børson jr.» fra 1974. Det er bakgrunnen for at gården er hvitmalt; Løvenskiold-gårdene er normalt rødmalte.