Nordstrand kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Nordstrand kirke etter ombygging og utvidelse. Foto høsten 2021: Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo Byleksikon
Nordstrand kirke fotografert i 2008. Etter ombygging og utvidelse i 2014/15 ble eksteriøret endret. - Foto Hans A. Rosbach / Creative Commons

Nordstrand kirke, oppført 1866 med navnet Østre Aker kapell. Senere het den Sæter kapell, til den i 1906 fikk dagens navn. En lenge planlagt utvidelse av kirken ble foretatt 2014/15. Kirken ble da forlenget med 26 m mot øst, og kirken har etter dette 500 sitteplasser. Nye Nordstrand kirke ble tatt i bruk søndag 23. august 2015.

Den opprinnelige kirken ble oppført som langkirke med fasader av rød tegl med trappegavler etter middelalderforbilder, tak tekket med skifer, nygotisk stil (ark. arkitekt J. W. Nordan) og innviet 4. januar 1866 av biskop J. L. Arup. Tilbygg med sakristi 1886; forlenget mot vest med nytt tårn i oppsluttende stil 1935 (ark. Georg Greve).

Kirken er soknekirke for Nordstrand menighet i Søndre Aker prosti, og ligger på en liten høyde sør for Sæter-krysset, øst for Ekebergveien med adresse Ekebergveien 238 i den vestlige delen av Nordstrand kirkegård. Nordstrand menighet ble opprettet 1905.

Glassmaleriene av Frøydis Haavardsholm over alteret er de samme som i 1919 ble gitt som gave fra grosserer Gottfried Buchholz til koret i den opprinnelige kirke. To ble satt inn i 1919 og et tredje glassmaleri, malt av samme kunstner, ble satt inn i 1934. Nå ble den opprinnelige altertavlen, som var en gave fra grosserer Th. Henrichsen og utført av Chr. Brun, overflødig eller rettere sagt i veien, og derfor flyttet ned i kirkeskipet. Kirken hadde tidligere 300 sitteplasser. I 1916 fikk kirken tre lysekroner,

Kirken har to klokker. Den minste (1865) er en gave fra Aker kommune til vigslingen av kirken. Den største klokken (1870) er en gave fra Jørgen Wright Cappelen, til minne om hans hustru Fredrikke Helene Schwartz. Inskripsjonen begynner slik: «Med malmens lyd jeg kalder til Herrens helligdom, hvor kjærlighed forkyndes til hjertets lægedom.» Kirken har to orgler; på galleriet et elektro-pneumatisk orgel fra 1935 med 24 stemmer, og i koret et nyere orgel med seks stemmer bygd av Knut Kariff. Det gamle orgelet ble avhendet 2014, gitt til et svensk orgelfirma til bruk i et større orgel i Malmö.

I 1992 ble det oppført et menighetshus, tegnet av Arne Sæther. Bygningen er på én etasje og har fasader av rød tegl, trepaneler og glass.