Sæter (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Sæter, boligstrøk og forretningssenter på Nordstrandshøgda mellom Bråten og Ljabru, bydel Nordstrand; navn etter (vestre) Sæter. Jordbruksområde utbygd med småhus fra 1880-årene. Nordstrand kirke (opprinnelig Sæter Kapel) innviet 1866. Nordstrand skole (barneskole) åpnet 1912. Nordstrand videregående skole (startet privat 1889) fikk sin nåværende bygning ved Sæter 1926. Ekebergbanen hadde endestasjon på Sæter 1917–41. De tidligere store villaeiendommene har i årene etter ca. 1960 fått ganske tett bebyggelse, også rekkehus. Forretningsgårder med service-institusjoner ved Sæterkrysset (Ekebergveien/Nordstrandveien).