Nordstrandveien

Nordstrandveien, Nordstrand, bydel Nordstrand, fra Mosseveien til Enebakkveien. Navnet vedtatt 1904. Opprinnelig gårdsvei fra Munkerud gård til sjøen, opparbeidet 1864 og kalt Sæterveien, senere også Kirkeveien. Omkring 1900 ble veien omlagt og ført frem til Enebakkveien.

Flere veier tar av fra Nordstrandveien, bl.a. gangveien Trappene til Kastellveien, Fjellklangveien som går sørover langs Ekebergbanen ved Sæter stasjon, Poppelstien som går sørover på den andre siden av banen, Postdamveien som går til il Munkelia, stikkveien Munkerudtunet som går til Munkerud gård, blindveien og blindveiene Slireveien sørover ved Munkerud og Nordstrand terrasse som går sørover vest for Nordstrand stasjon.

Bygninger m.m.:

7. Frelsesarmeens barnehjem, drevet som mødrehjem 1921–52.

25. «Villa Rosenborg», bygd 1900 for arkitekt Eduard Carlén, antagelig tegnet av ham selv. Huset er på tre etasjer med tårnrom samt utsiktstårn.

27. Nordstrand skole.

28c. «Villa Flora» som Florabakken er oppkalt etter. Opprinnelig lå fjøset til Vestre Sæter på villaens grunn.

29. Den tidligere Nordstrand videregående skole, nå Nordstrand ungdomsskole.

30. Det tidligere Nordstrand Menighetshus fra 1925 (ark. G. Røed Henriksen). Ominnredet 1972, nå Nordstrand Velhus.

36. En sveitservilla fra 1898 kalt «Villa Elim» like nedenfor Sæter stasjon. Den ble oppført for Kristian Grimstvedt (1849–1912), kjent som forfatteren av «Bibel-ordbok», en oppslagsbok utgitt i 1891. Førsteutgaven hadde ca. 45 000 henvisninger og var på nærmere 500 sider. Den ble meget populær og kom i en rekke reviderte og utvidede opplag. Siste utgave kom i 1987, og boken er nå solgt i over 200 000 eksemplarer. I 1924 etablerte hans sønn, Ottar Birting Grimstvedt (1898–1965), sin bokhandel O. B. Grimsrud Bok- og Papirhandel i villaen. I den forbindelse ble det foretatt en ombygning i første etasje og laget et tilbygg med inngangparti til bokhandelen på sørsiden av huset.

38. Her lå Nordstrand Missionshus som etter noen år ble Nordstrand menighetshus for det ble solgt til Ekebergbanen og brukt til kontorlokaler for baneselskapet inntil det ble revet.

62. Forretningsgård fra 1930-årene, der Bekkelagshøgda Samvirkelag åpnet sin avd. 3, fra 1933 Nordstrand Samvirkelag, fra 1948 Oslo Samvirkelag avd. 63, nedlagt 1955, nå bl.a. Kiwi Nordstrand og lege- og tannlegesenter.

71. Munkerud gård.