Nordstrand ungdomsskole

Nordstrand ungdomsskole, Nordstrandveien 29, ungdomsskole etablert i 2021 i den gamle bygningen til Nordstrand videregående skole, som ble nedlagt i 2013. Den er en av få rene ungdomsskoler i bydel Nordstrand, da de andre ungdomsskolene er skoler med 1.–10. trinn. Årskullet -08 var det første kullet som startet på skolen høsten 2021. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 211 elever. Skolebygningen har blitt pusset opp innvendig tilpasset en grunnskole etter nedleggelsen av den videregående skolen.

Høsten 2022 startet byggingen av et nytt skolebygg i skolegården. Dette bygget vil være i to etasjer og vil huse fire klasserom med tilhørende grupperom, sløydsal, musikkrom og en egen avdeling for elever med autisme. Skoleåret 2022–23, 2023-24 og deler av skoleåret 2024–25 vil det dermed være byggearbeider i skolegården. Som en følge av byggearbeidene vil det også foretas en viss oppgradering av skolegården.