Nordstrand videregående skole

Nordstrand videregående skole, tidligere skole i Nordstrandveien 29, grunnlagt som privat middelskole 1889 av Agnes Thorsen, den første høyere skole i Aker kommune. Etter å ha leid lokaler ved Mosseveien fikk skolen 1891 egen bygning på hjørnet av Nordstrandveien og Solveien ved (ark. Hjalmar Welhaven). Bygningen brukes nå av Steinerskolen. Skolen fikk eksamensrett fra 1896 og ble overtatt av kommunen 1917. Dagens bygning er reist på parsell av Vestre Sæter gård ved siden av den daværende Nordstrand folkeskole (ark. Chr. Morgenstierne og Arne Eide), tatt i bruk 1926. Påbygd og utvidet til gymnas 1936. Bygningen er fredet.

I januar 1939 innredet man bad i skolens kjeller, kalt Nordstrand Folkebad. Det bestod av badstue med 12 avkledningsceller, karbad med fire avkledningsceller, dusjer m.m. samt et rom for betjeningen og et venteværelse. Badet var åpent for allmennheten, fredager for kvinner og lørdager for menn. Arbeidsløse hadde gratis adgang mot fremvisning av billett fra Arbeidskontoret.

Tilbygg (paviljonger) 1958. Skolen ble rehabilitert 2005–06, ferdigstilt 2009. Den tilbød utdanningsprogram for studiespesialisering. Russemerket var Ng (Nordstrand gymnas) skrevet med slyngskrift, som forkortelsen for den dårlige karakteren Nogenlunde tilfredsstillende. Skoleavisen het Ng-posten.

Skolen ble nedlagt i 2013 og ca. 350 elever 40 ansatte ble overført til den nye Kongshavn videregående skole i den gamle Sjømannsskolen i august 2013. Den gamle skolebygningen i Nordstrandveien ble 2014–16 brukt som undervisningslokaler for elever fra Munkerud skole, mens den nye Munkerud skole var under bygging.

Skolen under annen verdenskrig

19. april 1940 fikk skoleledelsen på folkeskolen bare noen minutters varsel før Wehrmacht beslagla den nybygde delen av skolen. De brukte den frem til mars 1941. I april 1942 ble både folkeskolen og den høyere skolen tatt i bruk som krigslasarett, kalt Kriegslazarett Nordstrand og Kriegslazarett Mittelschule. De fikk Røde Kors-merker malt på takene. Sykehuset var beregnet for sårede fra fronten i Finland og etter hvert i Nord-Norge. Soldater som bare var lettere såret, ble fortløpende sendt hjem til Tyskland med hospitalsskip. Den høyere skolen ble innredet slik at den kunne ha 300–500 pasienter, mens det i folkeskolen ble opprettet operasjonssal, auditorium og laboratorium. Her innkvarterte man sanitetssoldater. Leger ved sykehuset ble innkvartert i villaene i Nordstrandveien 25 og Solveien 112. Villaen i Åsdalsveien 4 ble rekvirert 1. november 1944 og frem til frigjøringen. Også salen i menighetshuset (Nordstrandhuset) i Nordstrandveien 30 var rekvirert. I menighetssalen ble det satt inn toetasjes køyesenger. Nordstrand Folkebad ble beslaglagt 21. juli 1943 og var på tyske hender frem til frigjøringen.

Mellom skolen og Nordstrandveien, den gang kalt «Bankplassen», nå Agnes Thorsens plass, oppførte man en mannskapsbrakke. En annen ble oppført ved krysset mellom Midtåsen og Stuttveien like sør for skolen, omtrent der Midtåsen nr. 5 og 7 ligger nå. Denne brakken ble stående til langt ut i 1950-årene og brukt til innkvartering av bostedsløse. Ved sykehuset bygde man dessuten en garasjebrakke. I alt var det forlagt ca. 90 sanitetssoldater og en del sykepleiersker ved sykehuset. Etter frigjøringen overtok britiske sanitetssoldater i Royal Army Medical Corps skolen. Det ble utført diverse bygningsmessige arbeider i skolen høsten 1945. Brakkene ble frigitt av de militære samme høst, og brakken i parken ble kjøpt av Aker kommune og revet for å bli gjenoppført som bolig for bostedsløse ved Ljanskollen.

Skolen fikk innsatt en NS-rekor, noe som naturlig nok førte til gnisninger. Når det gjaldt undervisningssteder, ble skolens problem løst med ettermiddagsundervisning på Ljan skole så lenge krigen varte. Under den såkalte brenselsferien i 1943 måtte imidlertid også undervisningen på denne skolen foregå i private hjem.