Ljan skole

Ljan skole, Gladvollveien 35, barneskole (1–7), opprettet 1894 for å avløse den gamle Hauketo skole; bygningen oppført av arkitekt Schilling. Nybygg påtenkt allerede 1905, men utsatt til 1920 da ny tomt ble innkjøpt. Arkitektene Christian Morgenstierne og Arne Eide laget forslag til en murbygning i to etasjer, tegnet etter mønster av herregården på Stubljan. Skolen stod ferdig 1923.

Skolen ble ikke rekvirert av tyskerne under krigen, men den fikk NS-overlærer. Skolens lokaler ble fra 1942 brukt av Nordstrand høyere skole om ettermiddagen, da denne skolen var tatt i bruk som tysk krigslasarett.

Skolen ble rehabilitert 2001. Den var blant de første i Oslo til å tilby 2. fremmedspråk på barnetrinnet. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1955 (550 elever). Skoleåret 2017/18 hadde skolen 332 elever. Ljan Skoles Musikkorps ble stiftet 18. nov. 1948.