Gladvollveien

Gladvollveien, Ljan, bydel Nordstrand, fra Mosseveien til Herregårdsveien. Oppkalt 1917 etter plassen «Gladvoll» (Mosseveien 265), navnet kommer av soleglad. Fra Gladvollveien og inn til terrasseblokkene går Gladvoll terrasse.

Bygninger m.m.:

13. Villa oppført 1922 for blikkenslagermester A. F. Walby (ark. G. Heinecke). Uvanlig utforming i orientalsk stil.

18. Villa oppført for høyesterettsadvokat Leif Hennum 1926.

35. Ljan skole.