Ljan (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Ljan, boligstrøk mellom Bunnefjorden og Ljanselvas dalføre, Nordstrand bydel; navn etter Ljan-gårdene. Til jernbanen kom og Ljan stasjon ble opprettet 1878, hadde området gårdsdrift og noe industri, ellers sparsom og spredt bebyggelse. Utparsellering i 1880-årene skapte et villastrøk, som omkring 1895 hadde 430 innbyggere. Større utbygging av villaer i første halvdel av 1900-tallet, senere også rekkehus og terrassehus. Ljan fikk sin første skole 1894, den nåværende (barneskole) ferdig 1923. Ljan kirke innviet 1932. Idretts- og lekeplass på Skredderjordet ved Ingiers vei. Slalåmanlegg i Sloreåsen.