Ljan kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Ljan kirke. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani

Ljan kirke, innviet 1932, bygd i nyromansk stil så kirken minner sterkt om en middelalderkirke. Den er en liten langkirke med saltak, oppført i naturstein, innvendig er kirkerommet rappet. Kirken har et kraftig tårn, kronet av et innsvinget pyramidetak, tekket med kobber. 250 sitteplasser. I alle vinduene er det glassmalerier, som er komponert av maleren Rolf Klemetsrud og utført av glassmester G. A. Larsen. Søylekapitelene er skåret av billedskjærer Anthon Røvik. Smijernsarbeidene i vinduer og alterring er av Carl Bilgrei. Videre er der et krusifiks av tre på alteret. En vakker treskulptur bærer døpefatet. Den skulpturelle utsmykning er utført av billedhugger Trygve Dammen. Sølvstakene er tegnet av dekorasjonsmaler Davidsen. Altersølvet er siselert av Borghild Arnesen. Alterduken er sydd av fru ingeniør Torgersen. Resten av utstyret er skjenket av foreninger og beboere på Ljan. Over hovedinngangsdøren er det et krusifiks utført av dekorasjonsmaler Halfdan Davidsen. Det er en gave fra ham. Alterringen ble 2016 erstattet med løse kneleskamler (Nyfeldt og Strand

Kirken ligger med adresse Furumoen 12 på naturtomt omgitt av nåletrær og bygd av stein sprengt ut på tomten, sør for Ljan stasjon og vest for Hauketo. Den er soknekirke for Ljan menighet i Søndre Aker prosti.

Det var opprinnelig meningen at kirken skulle oppføres på «Skredderjordet», som var en gave fra godseier Ingier. Denne tomten ble imidlertid solgt, og «Furumoen» innkjøpt. Arkitekt Olav Olson utarbeidet tegninger og plan for den nye kirken. Grunnsteinen ble nedlagt 23. mai 1930 av biskop Johan Lunde, som også innviet kirken 10. april 1932.

Ljan menighetshus ble innviet 1959, og et nytt menighetshus sto ferdig i 1974. Kirken ble pusset opp til 75-årsjubileet i 2007.