Hauketo (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Hauketo, boligstrøk sør for Ljabru i bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand, navn etter Hauketo gård. Før anlegget av Mosseveien gikk hovedveien sørover (den københavnske/Den fredrikshaldske kongevei) gjennom strøket; den fulgte Øvre Prinsdals vei. Etter omleggingen av Østfoldbanen 1925 fikk Hauketo jernbanestasjon med godsekspedisjon (nå stoppested). Knutepunkt for mange bussruter. Hauketo skole åpnet 1863, nedlagt da Ljan skole overtok kretsen 1894.

Den tiltagende utbyggingen, særlig fra 1920-årene, med eneboliger, etter den annen verdenskrig også boligblokker, har medført at området igjen har fått skole (Prinsdal barneskole åpnet 1953, Hauketo ungdomsskole åpnet 1968). Hauketo og Prinsdal kirke innviet 1966. Hauketo Senter åpnet 1993.