Østfoldbanen

Østfoldbanen, jernbane fra Christiania/Oslo til Østfold (Smaalenene), opprinnelig kalt Smaalensbanen, åpnet 1879 og med endepunkt på Christiania Østbanestation . Dette medførte en trafikkøkning som nødvendiggjorde byggingen av den nå klassiske Østbanestasjonsbygningen (ferdig 1882), som supplement til den opprinnelige stasjonsbygningen fra 1854.

En større omlegging av traseen mellom Ljan og Holmlia ble foretatt 1925, bl.a. for å erstatte den gamle «Ljansviadukten» (revet 1929). Dobbeltspor BekkelagetLjan 1924, Oslo Ø–Bekkelaget 1929, Ljan–Kolbotn 1936. Strekningen elektrifisert 1936/37.

Stasjoner og stoppesteder innenbys: Bekkelaget (opprettet 1879 som Bækkelaget, Bekkelaget fra 1921, nedlagt 1983), Nordstrand (opprettet 1881), Ljan (opprettet 1879 som Lian, Ljan fra 1894), Hauketo (opprettet 1925), Holmlia (opprettet 1932, flyttet 200 m nordover 1982). Strekningen inngår som en del av lokaltogforbindelsen Skøyen –Ski–Moss/Mysen, og brukes også til fremføring av intercity-tog til østfoldbyene og utenlandstog til Göteborg. Tidligere gikk det også fjerntog til Malmö, København, Hamburg og andre byer på Kontinentet.