Bekkelaget stasjon

Bekkelaget stasjon, tidligere jernbanestasjon på Østfoldbanen ved km 3,34, opprettet 1879, nedlagt 1958. Stasjonsbygningen ble tegnet av Peter Andreas Blix, revet i 1959.

Bekkelaget ble utsatt for et stort leirras 7. okt. 1953 som rev med seg både veien og jernbanelinjen. Dette førte til at jernbanelinjen ble omlagt til den nye Bekkelaget tunnel, 578 m lang, for å eliminere den rasfarlige strekningen. Tunnelen ble åpnet 7. sept. 1958, og samtidig ble Bekkelaget stasjon på den gamle linjen nedlagt og erstattet av en ny holdeplass sør for tunnelen. Denne lå ved km 3,80, nedlagt 1983.