Hauketo stasjon

Hauketo stasjon, holdeplass på Østfoldbanen ved km 8,68, anlagt som bemannet stoppested i forbindelse med omleggingen av Østfoldbanen 1925. Oppgradert til stasjon 1930, ubetjent fra 1980. Fra 1984 har stasjonen hatt status som holdeplass, og stasjonsbygningen brukes nå som pizzarestaurant.