Ljan stasjon

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Ljan stasjon fotografert i 2006. - Foto Espen Franck-Nielsen / Creative Commons

Ljan stasjon, ubetjent jernbanestasjon på Østfoldbanen ved km 7,15, på oversiden av Mosseveien like sør for Katten, anlagt som stasjon 1879, fjernstyrt fra 1987, ubetjent fra 1988. I forbindelse med planlegging av dobbeltspor ble det i begynnelsen av 1920-årene foretatt en stor linjeomlegging Ljan–Holm, noe som medførte at Ljansbroen ble fjernet og Ljan stasjon flyttet. Den gamle stasjonsbygningen ble revet, og erstattet av en ny i mur (ark. Gerhard Fischer ved NSBs arkitektkontor). Det nye stasjonsanlegget, som stod ferdig 1923, består av flere bygninger, det er utført i nyklassisisme, og regnes som et usedvanlig fint stasjonsanlegg og er fredet.