Katten

Badeliv på Katten i Bunnefjorden, 1959. Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum

Katten, badestrand ved Bunnefjorden, like nordvest for Ljan stasjon. 14 daa. med 200 m strandlinje, bebygd som fiskersted omkring 1830. Katten ble kjøpt av Oslo og Aker kommuner til offentlig badestrand 1931. Kommunen kjøpte i 2010 eiendommen Mosseveien 245 for å utvide badestranden. Nytt service- og toalettbygg sto ferdig i 2009.