Nordstrand stasjon

Nordstrand stasjon fotografert rundt 1930. - Foto J. H. Küenholdt / Nasjonalbiblioteket / Creative Commons

Nordstrand stasjon, holdeplass på Østfoldbanen, like ved der Nordstrandveien tar av fra Mosseveien, anlagt som holdeplass 1880, oppgradert til stoppested med ekspeditør 1892 og stasjon med stasjonsmester 1900. Stoppested igjen fra 1958 og ubetjent holdeplass fra 1970. Det første lille ekspedisjonshuset ble avløst av en større stasjonsbygning i 1895, tegnet av arkitekt Paul Due. Den er nå fint restaurert.