Øvre Prinsdals vei

Øvre Prinsdals vei, HauketoPrinsdal, bydel Søndre Nordstrand, fra Nedre Prinsdals vei sørover til bygrensen mot Nordre Follo, der den fortsetter som gangveien Gamle Kongevei. Navn 1956 etter gården Øvre Prinsdal, som ligger til veien. Sørover fra Øvre Prinsdals vei går blindveiene Hauketotoppen og Hauketoåsen og Høydalsveien sørvestover til Berglyveien.

Bygninger m.m.:

1. Hauketo gård.

34. Plassen Granås.

52. Hauketo skole.

53. Plassen Furuhøy.

54. Prinsdal skole.