Prinsdal gård

Prinsdal, to gårder med gnr. 188 og 190, nevnes første gang i 1581. Bakgrunnen for navnet er ikke kjent, men det er et oppkallingsnavn som Gyldendal, Rosendal, Ulriksdal og Lerkendal. Prinsdal var to ødegårder, og den ble delt ca. 1654.

1. Nedre Prinsdal, gnr. 190/63, Berglyveien 28a, ble fradelt til Nils Bertelssøn. Gården var lenge eid av Christianiaborgere. Den er nå helt utparsellert.

2. Øvre Prinsdal, gnr. 188/1, Øvre Prinsdals vei, ligger oppe i lia sør for Hauketo. Gården ble fradelt til Thomas Bertelssøn Hagedorn. Her på gården var Prinsdal skysstasjon. Gården ble senere eid av Christianiaborgere og fra 1786 lå den under Ljansgodset. I dag eies den av Oslo kommune. Den fredrikshaldske kongevei går gjennom tunet. Bruket hadde én husmannsplass i 1771, Burud, og denne ligger fortsatt som plass under gården. Våningshuset ble ødelagt av brann 1989 og 1990. Det er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Den fredrikshaldske kongevei.