Burud (plass)

Burud, husmannsplass med gnr. 188/1, Hauketo, nord for Hauketo skole, plass under Øvre Prinsdal. Først nevnt 1656, tilhørte Ljansgodset 1786–1947. Fra 1947 overtatt av kommunen.