Hauketo skole

Hauketo skole, Øvre Prinsdals vei 52, ungdomsskole (8–10), oppført 1968 (ark. Cappelen & Rodahl). Svømmebasseng. Skolen ble totalrehabilitert og utvidet med nybygg (ark. Planforum) 2009. Elevene kommer hovedsakelig fra barneskolene Prinsdal og Toppåsen. Hauketo skole har også en byomfattende avdeling med plass til 12 elever med Asperger syndrom.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1970 (344 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 346 elever. Dokumentarfilmen «Ungdommens råskap» (2004, regi Margreth Olin) følger ungdommer på 10. trinn ved Hauketo skole.

Hauketo skole var også navn på en skole bygd 1861–62 og tatt i bruk 1863. Denne skolen ble lagt ned som følge av kretsreguleringene i 1891, da en ny og større skolebygning ble vedtatt oppført på Ljan. Eiendommen ble deretter solgt til bolig og ble kalt «Solvang», som hadde adresse Holmveien 2. Bygningen ble revet etter en brann i slutten av 1990-årene.