Kategori

Skysstasjoner

Skysstasjoner, i tidligere tiders samferdsel steder, som oftest gårder, hvor man kunne få skyss, både til vanns og til lands. På skysstasjonene langs landeveiene kunne man få skiftet hest og vogn under lengre reiser. Skysstasjonene hadde ofte også muligheter for overnatting og bevertning. Hvor skysstasjonene skulle ligge, ble bestemt av amtmannen, likeledes opprettelse og vedlikehold av dem. Skysstasjonene fikk offentlig tilskudd til driften. Siste lov om skysstasjoner ble vedtatt i 1924, men etter hvert som behovet falt bort, ble reglene om skysstasjoner opphevet ved lov i 1951. Ordet skysstasjon brukes nå om kombinerte buss- og jernbanestasjoner.

I Aker var det flere skysstasjoner, av disse er det nå kun få igjen som er bevart.